Artistiek pedagogisch project

LIEFDE VOOR KUNST

De liefde voor muziek en woord doorgeven aan onze leerlingen is ons streven. Door artistieke competenties te ontwikkelen, stimuleren we onze leerlingen om steeds autonomer zelf kunst te beoefenen en te beleven. We hopen dat ze ook na hun loopbaan aan de academie op een verrijkte, kritische, verwonderde, verdiepte manier omgaan met en kijken naar kunst.

COMPETENTIES VOOR HET LEVEN

 Bij ons leert men zoveel meer dan een instrument bespelen of een tekst instuderen. Competenties als doorzettingsvermogen, focus, aandacht ontwikkelen voor schoonheid, creativiteit, openheid van geest,… zijn onlosmakelijk verbonden aan de artistieke ontwikkeling waar onze lessen voor staan. Onze leerlingen vormen zich zo tot vakman, onderzoeker, samenspeler, performer en kunstenaar, waarbij deze rollen in een uniek en persoonlijk evenwicht tegenover elkaar staan.

DE ZORG VOOR IEDERE LEERLING

In onze academie staat de leerling centraal. Iedereen vanaf zes jaar is welkom, ongeacht levensfilosofie of talent, om een eigen artistiek en uniek traject te bewandelen. We creëren een veilige haven waar welbevinden en vertrouwen een motor zijn. Onze leerlingen ondersteunen en begeleiden we op maat in wat ze graag doen.

 ENGAGEMENT ALS MOTOR

Als academie engageren we ons om het beste in iedere leerling naar boven te halen en ieders mogelijkheden maximaal te ontplooien. Van onze leerlingen verwachten we dat ze zich op een respectvolle manier houden aan gemaakte afspraken. Wederzijds engagement creëert een klimaat van optimale wisselwerking, van energie geven en energie krijgen in het delen van een passie met elkaar.

CREATIE EN EIGENHEID

Wanneer men iets zelf heeft gemaakt, brengt men dat met trots en overtuiging. Als academie zijn we overtuigd van de kracht van eigen werk. We zetten er dan ook sterk op in om met iedere leerling op avontuur te gaan, de kunstenaar in zichzelf op te zoeken, en dit met trots en eigenheid voor te stellen.

 DE KRACHT VAN SAMEN

In onze academie functioneert iedereen, ook de kleinste schakel, in een gemeenschappelijk geheel. Het is een plaats waar samenspelen en samenwerken, elkaar inspireren en stimuleren, leren van elkaar,… een belangrijke pijler is. Zowel op de klasvloer als binnen het lerarenteam, versterken we elkaar en doen we elkaar groeien.

Ook buiten de academiemuren werken we samen en profileren we ons in relatie tot de maatschappij.

DE ACADEMIE ALS PLAATS VAN KANSEN

We bouwen steeds verder aan onze eigenheid, met regelmaat gestuurd door momenten van zelfreflectie en aftoetsend aan een steeds evoluerend maatschappijbeeld. We hebben de traditie om projecten te organiseren die inspireren, die ruimere inzichten bieden, die grenzen verleggen. Ook op de klasvloer leggen we accenten, die eigen zijn aan onze academie. Door onze eigenheid uit te dragen, profileert de academie zich als een ambassadeur van de kunsten.

Klik hier voor een uitgebreidere versie van het APP.

 

Zorgbeleid

Klik hier om ons zorgbeleid te raadplegen.