Inschrijvingsgeld

Doe eerst je inschrijving online. Daarna dadelijk je betaling.

De volgorde van inschrijving is de volgorde waarin we de betalingen ontvangen.

Annuleren kan tot en met 30 september 2020. Om het betaald bedrag terug te krijgen, mail je uiterlijk 30/9/20 naar secretariaat@academiedevonk.be

Inschrijvingsgelden voor één volledig schooljaar

jonger dan 18 j. (in 2020):

€ 68 + €15 deelname in werkingskosten = totaal € 83

voor 2de inschrijving jongere per gezin of per persoon :

€ 44 + €10 deelname in werkingskosten = totaal € 54

Tussen 18 en 24 (in 2020):

€ 134 + €20 deelname in werkingskosten = totaal € 154

24 j. en ouder (in 2020):

€ 318 + €30 deelname in werkingskosten = totaal € 348

Verminderd tarief voor volwassenen +24j verminderd mits attest (volledig uitkeringsgerechtigde werkloze + ptl, verplicht ingeschreven werkzoekende + ptl, invalide minstens 66%, leefloon, wie in gezinsvervangend tehuis of MPI verblijft, erkende politiek vluchteling) = € 134 + €20 deelname in werkingskosten = totaal € 154

Neem contact op met ons secretariaat om hulp bij verminderde tarief.