Dankzij het nieuwe decreet deeltijds kunstonderwijs krijgen de academies vanaf september meer institutionele en creatieve vrijheid. Het wordt iets makkelijker om een “filiaaltje” op te richten en om samen te werken met gewone scholen en verenigingen. Kinderen kunnen al lessen volgen vanaf 6 jaar, terwijl de leeftijdsgrens nu op 8 jaar ligt.

 

En dat klinkt allemaal als muziek in de oren van het gemeentebestuur van Bierbeek.

Dat wordt al jarenlang geconfronteerd met de vraag vanuit de plaatselijke muziekverenigingen én van ouders die hun kinderen in Bierbeek muziekonderwijs willen laten volgen.

In het lopende schooljaar 2017-2018 zijn er zelfs 381 Bierbeekse cursisten op een totaal van 1.993 (19%) cursisten ingeschreven bij De Vonk. In Boutersem volgen 21 Bierbekenaren les aan de Tiense academie.

 

De colleges van burgemeester en schepenen van Oud-Heverlee en Bierbeek kwamen dan ook vlug tot een principieel akkoord over de gewenste samenwerking en de kostenverdeling:

 

  • In de gemeentelijke basisschool ’t Klavertje Bierbeek in de Schoolstraat is er een klasje dat – naschools – de nodige ruimte kan bieden voor een nieuwe vestigingsplaats van De Vonk.
  • Er wordt gestart met één klasje ‘muziekinitiatie’ (1u per week, vanaf 6 jaar) en met het eerste jaar van de tweede graad (2u per week, vanaf 8 jaar). De volgende jaren groeit het aanbod mee met deze leerlingen en wie na hen zal starten.
  • Personeelskosten worden gedragen door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming.
  • Plaatsgebonden kosten van deze nieuwe vestigingsplaats (zoals een piano, verwarming, water, elektriciteit, internet, kopies) worden gedragen door de gemeente Bierbeek.
  • Andere werkingskosten zullen verdeeld worden op basis van het aantal lesuren.

 

Deze princiepsbeslissing maakt het mogelijk om voor 30 april 2018 een aanvraag tot erkenning en subsidiëring van de vestigingsplaats te Bierbeek in te dienen bij Departement Onderwijs.

 

De samenwerkingsovereenkomst tussen beide gemeenten zal nog worden voorgelegd aan de gemeenteraden van Oud-Heverlee en van Bierbeek. En zal jaarlijks in de maand april worden geëvalueerd door de bevoegde schepenen van cultuur en onderwijs uit de beide gemeenten.

 

Meer informatie:

  • Johan Jonniaux, directeur De Vonk, Gemeentelijke Academie Muziek en Woord Oud-Heverlee. directie@academiedevonk.be,  016 39 41 81
  • Bart Clerckx, schepen van Onderwijs in Oud-Heverlee 0486 515493
  • Cil Cuypers, schepen van Cultuur in Bierbeek, 0486 606756
  • Hilde Van der Putten, schepen van Onderwijs in Bierbeek, 0486 265108