Dankzij het nieuwe decreet deeltijds kunstonderwijs kregen de academies vanaf september 2018 meer institutionele en creatieve vrijheid. Het is iets makkelijker om een lesplaats op te richten en om samen te werken met gewone scholen en verenigingen. Kinderen kunnen al lessen volgen vanaf 6 jaar, terwijl de leeftijdsgrens nu op 8 jaar ligt.

En dat klonk allemaal als muziek in de oren van het gemeentebestuur van Bierbeek. Jarenlang vroegen de plaatselijke muziekverenigingen én ouders of hun kinderen in Bierbeek muziekonderwijs konden volgen.

De colleges van burgemeester en schepenen van Oud-Heverlee en Bierbeek kwamen dan ook vlug tot een principieel akkoord over de gewenste samenwerking en de kostenverdeling:

  • In de gemeentelijke basisschool ’t Klavertje Bierbeek in de Schoolstraat is er een klasje dat – naschools – de nodige ruimte kan bieden voor een nieuwe vestigingsplaats van De Vonk.
  • We richten intussen al 2 klasjes ‘muziekinitiatie’ (1u per week, vanaf 6 jaar) in.
  • We bieden ook het eerste jaar van de tweede graad (2u per week, vanaf 8 jaar) aan. De volgende jaren groeit het aanbod mee met deze leerlingen en wie na hen zal starten.
  • Personeelskosten worden gedragen door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming.
  • Plaatsgebonden kosten van deze nieuwe vestigingsplaats (zoals een piano, verwarming, water, elektriciteit, internet, kopies) worden gedragen door de gemeente Bierbeek.
  • Andere werkingskosten zullen verdeeld worden op basis van het aantal lesuren.

Meer informatie:

  • Johan Jonniaux, directeur De Vonk, Gemeentelijke Academie Muziek en Woord Oud-Heverlee. directie@academiedevonk.be,  016 39 41 81
  • Katrien Timmermans, schepen van Onderwijs in Oud-Heverlee
  • Cil Cuypers, schepen van Cultuur in Bierbeek
  • Lisa Hermans, schepen van Onderwijs in Bierbeek